BLI MEDLEM ONLINE

Prislista finner ni under våra center på respektive anläggning.

  • Via medlem online kan ni teckna våra autogiromedlemskap med eller utan utan bindningstid, dock alltid 3 månaders uppsägningstid. 

  • Medlemskap via friskvårdsleverantör, kontantbetalning och faktura görs på Energicenter.

  • Medlemskapet är aktivt från det datum vi skickar ut nyckeltagg och medlemskontrakt till er. Ni får ert kontrakt och nyckel inom 5 dagar. Villkor för medlemskap står längst ner på sidan. 

  • TECKNA MEDLEMSKAP OCH FÅ KONTRAKT OCH NYCKEL SKICKAT TILL ER!


Viktigt att ni läser genom allt.   
Pengar dras i förskott, återstående dagar av månaden man skriver in sig samt inskrivningsavgiften (249 kr) regleras på första dragningen. Autogirodragningar görs dag 27-30 varje månad.

Vid frågor skicka till emil@energicentersverige.com


Tryck på knappen "BLI MEDLEM" för att komma vidare

AVTAL ENERGICENTER SVERIGE

§1 Avtalet mellan dig och Energicenter löper på tillsvidare med tre månaders uppsägningstid. Uppsägning av medlemskap görs skriftligen på din lokala Hälsoforum anläggning. Inga medlemskap kan sägas upp innan alla skulder är till fullo betalade.

§2 Uppsägning: Avtalet gäller tillsvidare för alla medlemmar som köpt kort på autogiro. Om medel saknas vid debiteringstillfället på autogiro tillkommer 45 kr i förseningsavgift. Inga inbetalda avgifter betalas tillbaka. Vid autogiro skall uppsägning göras skriftligen i annat fall löper autogiroavtalet tillsvidare. Autogiro kan ej avslutas utan skriflig uppsägning och innan eventuella skulder är betalade.

§3 Prisändringar gäller enligt prislistan tillgänglig på gymmet och meddelas en månad i förväg: Gäller ej redan bundna avtal och ni som är utan bindningstid kan teckna gamla priset med bindningstid och säkra gamla priset den tiden.

 

§4 Avstängning vid utebliven betalning: Vid utebliven betalning förbehåller sig Energicenter rätten att avstänga medlem tills full betalning är gjord eller enligt detta avtal erhållits via Energicenter anlitat inkassoföretag. Medlemskapet kan ej frysas vid avstängning. Indrivningskostnad tillkommer avtalat belopp.

 

§5 Minimiålder för medlemskap: För att teckna autogiro är minimiåldern 18 år. För att kunna teckna autogiro vid en ålder under 18 år krävs målsmans underskrift. Man för träna utan målsmans sällskap från det år man fyller 15 år.

 

§6 Ansvar vid olycksfall, ägodelar mm: Energicenter ansvarar inte för medlemmars förluster genom stöld eller förlust av annan anledning, ej heller för skador på medlemmars eller andra personers tillhörigheter. Energicenter ansvarar ej för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar. All träning sker på egen risk.

 

§7 Hälsotillstånd: Medlemmen ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att medlemmen utan risker kan delta i aktiviteter.

 

§8 Trivsel och föreskrifter: Det åligger medlemmen att informera sig om vilka föreskrifter som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra medlemmar och att följa gällande trivselregler och föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal hos Energicenter. Obs! Det är förbjudet att gå med ytterskorna i våra lokaler. 

 

§9 Vistelse i lokal: Undertecknad medlem har rätt att vistas inom Energicenters lokaler endast inom angivna öppettider. Dessa öppettider kan komma att ändras under avtalsperioden. Undertecknad medlem får ej hjälpa icke medlem att komma in i Energicenters lokaler.

 

§10 Dopning: Det är strikt förbjudet att nyttja eller handhava dopningspreparat inom Energicenters lokaler.

 

§11 Personuppgifter: Energicenter lämnar endast ut personuppgifter till tredje man om det behövs för att genomföra kreditupplysning eller administrera och ta betalt för medlemskapet.

 

§12 Uteslutning av medlem: Energicenter förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan, avbryta detta avtal utan att behöva ange något skäl. I ovanstående fall återbetalas eventuella outnyttjade förskottsbetalningar. Om uteslutning sker på grund av brott mot detta avtal, vid t.ex. utlåning av tag, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Energicenter sker ingen återbetalning och samtliga årsavgifter och andra avgifter skall, enligt detta avtal, inbetalas omgående.

 

§13 Ändringar av/ tillägg till medlemsavtal: Undertecknad medlem godkänner härmed ändringar av och tillägg till detta avtal som meddelas på träningsanläggningen

 

§14 Övervakning: Av säkerhetsskäl videoövervakar vi anläggningen, genom detta avtal godkänner du som medlem övervakningen

 

§15 Ångerrätt vid köp på internet Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra eller reklamera ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Vid retur skall träningskortet vara oanvänt. Om ni ångrar ert köp är det viktigt att du tar kontakt med vår kundtjänst, där ni uppger aktuell produkt inköpsdatum samt era kontaktuppgifter. Vi löser INTE ut reklamationer på någon utav våra klubbar. Retur frakt bekostas av konsumenten.

Grundläggande regler på Energicenter


· Din nyckeltagg är personlig och får inte lånas ut till annan person.

· Om Du släpper in någon obehörig (som ej har aktiv nyckeltag) när anläggningen är obemannad, stängs din nyckeltag av med omedelbar verkan och det utfärdas en straffavgift på 2500 Kr.

· När Du tränar var noga med att sätta tillbaka hantlar, vikter, stänger m.m. på avsedda platser.

· All åverkan på maskiner och utrustning p.g.a. vårdslöshet eller liknande medför ersättningsansvar. 

© 2017 by Energicenter Sverige. Proudly created by Emil Svensson